Co zaliczamy do obowiązków administratora nieruchomościami?
Administracja nieruchomości kraków to nie jest z całą pewnością zadanie proste, aczkolwiek może dawać satysfakcję, a co istotne może być również opłacalne finansowo. Generalnie jest to głównie zabieganie o bezpieczeństwo, a także utrzymanie w idealnym stanie technicznym obiektu oraz o porządek panujący w jego obrębie. Możemy zatem przyjąć, że jest to monitorowanie bieżących spraw związanych z kompleksową obsługą określonej nieruchomości.
Osoba, która wskazana jest do zadań tego typu ma za zadanie zabieganie o to, aby obiekt spełniał najważniejsze potrzeby wszystkich najemców. Nie należy jednak do tych obowiązków podejmowania decyzji związanych z rozwojem budynku, ponieważ to związane jest z obowiązkami Zarządu Wspólnoty. Zarząd w głównej mierze wydaje wszelkie rozporządzenia związane z obowiązkami administratora, który jest mu bezpośrednio podległy. Kluczowe obowiązki należące do administratora zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak się zatem wydaje jest to osoba, jaka sprawuje pieczę nad aktualnymi kwestiami dotyczącymi obiektu musi posiadać w szczególności dostateczną wiedzę na temat tego, jakie ma sprawować obowiązki.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

Czy aby na pewno...

Posted on mar - 1 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe