Nawet w największym stopniu ryzykowni gracze wiedzą, że gra va bank sporadycznie się opłaca. Wolno albowiem strwonić wszystko, nie zyskawszy nic. Aby nie pozostać ubogim jak przysłowiowa mysz kościelna należałoby asekurować własny kapitał, jaki zamierzamy zainwestować. Ekonomiści radzą wykonanie tak nazywanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, czyli akcji, obligacji, inwestycji w korzystna kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej oraz tak dalej, o różnej płynności, dochodowości i różnym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być zabezpieczeniem dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on całego zainwestowanego kapitału. To w których stosunkach inwestor rozłoży własne pieniądze zależy jedynie od niego. Jeżeli ubóstwia niebezpieczeństwo bądź stać go na to, żeby w razie niepowodzenia poświęcić znaczną sumę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeżeli niemniej jednak nie oczekuje wysokich i szybkich przychodów, a boi się ryzyka to proporcja ma okazję być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty lub fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje czy inwestycje w dzieła początkującego malarza. Sprawdź Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Categories: Biznes

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

Czy aby na pewno...

Posted on mar - 1 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe