Jeżeli po pomiędzy gigantycznym uszkodzeniem ciała ludzkiego a śmiercią bliskiej osoby, minęło dużo czasu można ubiegać się zwrot kosztów leczenia. Zwrot takich kosztów nazywany jest odszkodowaniem. Jeżeli natomiast sprawca przypadku wypłacał do chwili śmierci dopłaty do odszkodowań będące refundacją kosztów za leczenie, nie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków leczenia, opieki i pogrzebu postacią trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w przypadku wydatków uzasadnionych. Pod uwagę brane jest środowisko w jakim postać zmarła żyła, tradycje oraz zwyczaje rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie traktować wydatków zbędnych. Tutaj odszkodowania gdańsk tego typu pokryją koszty związane z transportem zwłok do miejsca pochówku, wykupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W niektórych przypadkach do kosztów zwracanych zalicza się cenę odzieży żałobnej. Wielokrotnie do tego rodzaju roszczeń zalicza się koszt nagrobka, a również organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego i uroczystego pochówku.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

Czy aby na pewno...

Posted on mar - 1 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe