Pieczątki są tworzone z reguły po to, by emitować ważne informacje związane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie symbolizowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe – pieczątki warszawa. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają przeważnie nazwę oraz adres siedziby firmy, wielokrotnie też NIP i REGON. Tu wyrób pieczątek są używane tylko przez osoby mające uprawnienia do reprezentowania firmy w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, najczęściej, wszystkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

Czy aby na pewno...

Posted on mar - 1 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe